top of page

עריכת כתבי יד

מאז לימודיי וקבלת התעודה שלי כעורכת תוכן ולשון (מטעם מכללת בית ברל, שנת 2000), ערכתי ספרי עיון, פרוזה ושירה – תחילה עבור הוצאות שונות ובהמשך באופן פרטי. 

כמו כן, מאז 1997 כתבתי עשרות ספרי ביוגרפיה וסיפורי חיים. התחלתי את דרכי בהוצאת "דוקוסטורי" והמשכתי באופן פרטי. אני עובדת בתחום זה בשיתוף פעולה עם מיכל שלו ("מעת לעט") ומתמקדת בעיקר בעריכת כתבי היד.
 
כיום מגיעים אלי בעיקר כתבי יד בשירה ובפרוזה, ואני אוהבת לסייע לכותבים ולכותבות להביא את יצירתם/ן למקום המדויק ביותר עבורם/ן והנהיר לקורא/ת; מדובר בעבודה משותפת הכולל דיאלוג רציף ביני לבין הכותב/ת, ולימוד רב ערך עבור שנינו.
 
 
bottom of page