top of page

ליווי אישי בכתיבה

אפלטון טען, כי מורה הוא אינו אלא מיילד, מסייע לתלמיד ללדת מתוכו את מה שהוא כבר יודע בעצמו.  כך אני רואה את תפקידי כמנחה ומלווה כתיבה.

בהנחיה האישית מותאם התהליך לכותב/ב ולצרכיו/ה, החל בכותבים/ות בתחילת דרכם/ן המבקשים להוציא לפועל את הרעיון, ועד כותבים/ות מנוסים/ות יותר המבקשים/ות ליווי ועריכת כתב יד ו/או חוות דעת מקיפה.
 
בתהליך, שיכול להתנהל כסדנה פרטית, מקבל/ת הכותב/ת את מירב תשומת הלב ממני כמנחה, תוך שאנו מבקשים לאתר ביחד את קולו/ה הייחודי של הכותב/ת ולדייק אותו. התהליך יכול להיעשות בפגישות פנים מול פנים, ו/או באמצעות המחשב.
bottom of page