top of page

המלצות

Quote Mark

את מזמינה אותנו שוב ושוב להיכנס פנימה לעצמנו

דומני כי איתך, כל אחד מאיתנו משיר לאט איזשהו נשל, מישיר מבט דק אל כמיהה, אל משהו שמבקש לבוא אל הלא נודע, ואת מיילדת ברכות ובחציפות. אנחנו באים מוכנים כי את מתכתבת איתנו, כי את מזמינה אותנו שוב ושוב להיכנס פנימה לעצמנו וליחסים שבינינו. מיילדת טובה אינה מתגאה על פרי מאמציה, היא מאפשרת את התרחשות הנס כל פעם מחדש."

ציפי הכטלינגר, קורס כתיבה מבוגרים, בית יצחק, 2013

bottom of page