top of page

המלצות

Quote Mark

את קושרת בינינו את כל הקצוות בחיוך, בחן ובנועם

ללילך, את קושרת בינינו את כל הקצוות בחיוך, בחן ובנועם, מותירה בנו טעם של כדאי ושל עוד, איך לכתוב בהינף ובתואם."

מירה שטרן, סדנת כתיבה למבוגרים, קתדרה נתניה, 2009

bottom of page