top of page

המלצות

Quote Mark

במשך המפגש התלמידים כולם ישבו מרותקים למשמע דברייך

ברצוננו להודות לך על המפגש המעניין והמרתק. במשך המפגש התלמידים כולם ישבו מרותקים למשמע דברייך והתרגשו מתהליך הכתיבה שחשפת בפניהם ומחוויותייך האישיות. התלמידים הביעו התעניינות רבה ושאלו שאלות רלוונטיות. בהערכה רבה, צוות המורות לספרות."

במסגרת פרויקט "סופר אורח" של משרד החינוך, ביה"ס רבין תל מונד, 2007

bottom of page