top of page

המלצות

Quote Mark

בשקט ונעימות עם אינסוף מקום לכל אחד ואחת והרבה שירה ונשמה

ללילך – שירה, כתיבה יצירתית, גיבורות וספירלה – וכל השיעורים בשקט ונעימות עם אינסוף מקום לכל אחד ואחת והרבה שירה ונשמה. והיכולת לשבת עם כולם יחד, לכתוב ולשיר ולהיות. אם הוראה וחניכה זו דוגמה אישית, אז אין כמוך מיטיבה לשקף זאת ולחיות את זה איתנו." 

אנשי קהילת הדמוקרטי הוד השרון, יוני 2007

bottom of page