top of page

המלצות

Quote Mark

גילית גמישות רבה ואפשרת לנו לקחת את משימות הכתיבה לאן שמתאים לנו

הרגשתי איך הכתיבה היא המהות לאורך כל הסדנה. התרגילים היו מגוונים ואפשרו לכל אדם להתחבר לפחות לחלקם. את, לילך, גילית גמישות רבה ואפשרת לנו לקחת את משימות הכתיבה לאן שמתאים לנו, מה שאפשר לי להביא את עצמי בכל פעם לכתוב. אינני כותבת בשגרת חיי ולכן בפתיחת הסדנה הרגשתי שגלגלי הכתיבה חורקים. כבר בתום היום הראשון הפסקתי לשמוע את צליל חריקתם וביום השני כבר כתבתי טקסטים גם בהפסקות, מעצמי, ללא משימות מוגדרות. הכתיבה שלי בהחלט התקדמה, וכך גם היחס שלי ליכולותיי. מצאתי את עצמי הולכת ומחייכת גם בימים שאחרי הסדנה, חוזרת בזמן, מנסה להכיל ולעכל את מה שעבר, את מה שיצא ממני." 

קרן גל, סדנת "וילה משלך", שלושה ימי כתיבה לנשים, ספטמבר 2014

bottom of page