top of page

המלצות

Quote Mark

האווירה הייתה מאווררת, נתת הרבה אוויר

ההתנסות, הבתולית מבחינתי, הייתה מאוד חיובית, הקבוצה חיבקה ופרגנה באופן מאוד מיוחד ואותנטי. האופן שבו עבדנו בסוף השבוע הוא אות מופת לקבלה מהי. ולילך יקרה, לך אומר שההנחיה המכילה, המובילה, המסייעת לזיקוק הביטוי הייחודי של כל אחת ואחד היא מתנה נפלאה שהענקת לנו. דבר נוסף משמעותי הנזקף לאיכויות ההנחיה שלך: האווירה, האווירה הייתה מאווררת, נתת הרבה אוויר, תמרנת באופן מרשים בין שמירה על כך שנעבוד ונמשש את המטרה שלשמה הגענו, תוך גמישות ורגישות לתהליך שמתרחש. ההתמודדות עם ההתמסרות לפואטיקה וליצירה הייתה עבורי המשך להתמודדות שלי עם הפיסול – לדמיין, להניח לראש, לתת לבלתי צפוי לצאת. הכתיבה של הקבוצה הייתה השראה מדהימה בהיבט הזה, הרבה כישרון ויופי."

יעל דובר, סדנת "שובה וכתיבה" במעלה צביה, ספטמבר 2015

bottom of page