top of page

המלצות

Quote Mark

הדרכתך אופיינה בגמישות ו'קריאה' של צרכי הכותבים

לילך, ברגישותך יצרת מעגל תומך לכותב מתחיל, כמו גם למתקדם. הדרכתך אופיינה בגמישות ו'קריאה' של צרכי הכותבים, מבלי לוותר על הדרכה טכנית. הרגשתי שאת מקשיבה באמת לכל משתתף. נגעת בייחודיות של כל אחד והעצמת אותו ככותב ואף, בלי הפרזה, כאדם." 

בת שבע עטר, סדנת כתיבה בבית פיינברג, חדרה. קיץ 2014

bottom of page