top of page

המלצות

Quote Mark

המפגשים עמך תרמו לשיפור הכתיבה והיצירתיות של המשתתפים

ללילך גליל, תודה על הקורס הנפלא שהעברת בקתדרה נתניה בכתיבה יצירתית, פרוזה ושירה. אין ספק כי המפגשים עמך תרמו לשיפור הכתיבה והיצירתיות של המשתתפים."

הנהלת הקתדרה העממית, 2008

bottom of page