top of page

המלצות

Quote Mark

השרית עלי ביטחון, והעצמת אותי באמצעות מתן הארות

הגעתי לסדנה מתוך היכרות עם הספרים שלך, שעניינו אותי מאוד... עברו עלי שישה מפגשים, בהם נחשפתי ליכולת שלי לחבר מילים למשפטים רגישים ובעלי משמעות עבורי, ואף לשאר חברי הסדנה. השרית עלי ביטחון, והעצמת אותי באמצעות מתן הארות, וכיוונת אותי דרך תרגילים שהכניסו אותי ברזי הכתיבה. הגעתי חסרת ידע וניסיון, וסיימתי עם מספר לא מבוטל של טקסטים, מעשה ידיי להתפאר." 

קרן גל, סדנת כתיבה קצרה בבית פיינברג, חדרה. קיץ 2014

bottom of page