top of page

המלצות

Quote Mark

לימדת אותי עם הרגש לפעול

לימדת אותי עם הרגש לפעול, ומהלב אל הדף לשפוך, עיניים לעצום, להיכנס לתוך מבוך שחור. לבנות עולם חדש, דמויות חדשות... הדמויות, המקומות, השפה השונה, המילים אשר רצות בלי מטרה, אי סדר, בלבול, אני מרגישה שיורד מבול."

יאנה, כיתה ט', מקיף אשקלון. פרויקט "סופר מנחה", 2006

bottom of page