top of page

המלצות

Quote Mark

עוררת בהן את המוטיבציה לחיפוש אחר הניצוץ היצירתי

ברצוני להודות לך מאוד על הנחיית בנותינו במסגרת החוג כתיבה יצירתית. פרשת לפניהן את היצירה ומקור כוחה והשראתה. אומנם הפרויקט הסתיים, אך עוררת בהן את המוטיבציה לחיפוש אחר הניצוץ היצירתי, ובטוחני שעוד נראה פירות של ההוצאה מהכוח אל הפועל."

נאוה לוי, ס' מנהלת אולפנת בני עקיבא אבן שמואל, יולי 2006

bottom of page