top of page

המלצות

Quote Mark

תודה עבור אחד הרגעים הקסומים בחיי

מידי פעם קורה מפגש של אמת, מפגש שבמהותו הוא עמוק, גדול ממנו, אינסופי, ושאולי, בזהירות רבה ובצניעות אפשר לקרוא לו אלוהי. ככה הרגשתי בסדנה וכך זה עדיין בזיכרון. תודה עבור אחד הרגעים הקסומים בחיי." 

זוהר רופא. סדנת "הולדת", פברואר 2018

bottom of page