המלצות

תודה על לבך המתרחב בכל שאיפה ובורא מקום בנשיפה

לילך יקרה וקרובה ללב, תודה על לבך המתרחב בכל שאיפה ובורא מקום בנשיפה. תודה על אומץ ועומק הרוח, על פרטי הפרטים של האפשר." 

אוריה קדרי, סדנת "התעוררות" במדבר, מאי 2015