top of page

המלצות

Quote Mark

תודה על סדנת כתיבה מקצועית ומעשירה

תודה על סדנת כתיבה מקצועית ומעשירה שבעבורי הנה המשך מסע למימוש עצמי ויכולותיי שהיו שנים רבות מוצלים וחסומים בשל חשש ופחד. שמחתי לגלות עמיתות כותבות רגישות וקשובות, האוהבות את שפת המילה בדרך השיר והפרוזה. ובניצוחך, לילך, מקצועיותך, הכוונתך, עידודך והקשבתך המלאה לזולת - זה התאפשר בנועם, בכבוד וברוחב לב של שפעת הנתינה... נהניתי מכל רגע ורכשתי כלים שמתבטאים בשינוי בדרך כתיבתי ובאיכות הבעתי... את המסע הזה ליווה חיוכך המקסים ונועם הליכותייך."

אביבה טהר-זהב, סדנת כתיבה לממשיכים/ות בנתניה. יולי 2019

bottom of page