top of page

המלצות

Quote Mark

תוך זמן קצר הבאת אותנו למקום של פתיחות, כנות ואמון הדדי

לילך, תוך זמן קצר הבאת אותנו למקום של פתיחות, כנות ואמון הדדי, שאפשרו לנו ביטוי של גילוי לב, כאב ורגשות עזים דרך הכתיבה. בהחלט עוררת בנו רגש לשיר ולסיפור, שיעורייך היו מאתגרים ומעניינים. תודה מקרב לב." 

אילנה לוי שאול, סדנת כתיבה למבוגרים, הקתדרה העממית נתניה, מארס 2009

bottom of page